Voorbeeld van een klavier van een piano of een keyboard.

 

---

Een klavier is het toetsenbord van onder andere een piano, keyboard, orgel en synthesizer. Het bestaat uit witte en zwarte toetsen. Een ander woord voor klavier is manuaal. Een instrument kan meerdere manualen hebben, denk b.v. aan een orgel of een harmonium. Een klavier moet minstens één octaaf* bevatten, maar dit aantal kan ook wel oplopen tot zeven per manuaal.

---

*Een octaaf in de muziek is het verschil tussen twee tonen die hetzelfde lijken te klinken maar in werkelijkheid liggen ze 8 tonen uit elkaar.Als voorbeeld kun je eens iedere c op je klavier aanslaan. Iedere volgende c is het octaaf van de vorige c die je aansloeg.

---

De gekleurde toets ophet plaatje is de zogenaamde centrale C. Dit is de uitgangstoets voor de lessen die ik je geef in de cursus. Bij een piano of een keyboard bevindt die centrale C zich ook echt ongeveer in het midden van het klavier.

---

Klavier met de namen van de noten

Zoals je ziet is ieder octaaf opgebouwd uit verschillende noten:
De witte toetsen: c - d - e - f - g - a - b - c
De zwarte toetsen: cis/des - dis/es - fis/ges - gis/as - ais/bes

---

Voorbeeld van een lesweek in het ebook

 ---